Kampung Tauhiid -Selasa 14 Juli 2015 Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan DPU Daarut Tauhiid Yogyakarta memberikan santunan kepada anak yatim yang ada di Kampung Tauhiid. Santunan ini khusus diberikan kepada anak yang Yatim, Piatu, atau Yatim Piatu. Santunan ini disampaikan oleh perwakilan DPU Daarut Tauhiid yang ada di Kampung Tauhiid. Semoga santuan ini memberikan keberkahan bagi yang menerima dan yang memberikan