Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur & barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yg beriman kpd Alloh, hari akhir, malaikat, kitab & nabi dan memberikan harta yg dicintainya kpd kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya yg melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yg menepati janji apabila berjanji dan orang yg sabar dlm kemiskinan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yg benar dan mereka itulah orang-orang yg bertakwa."


  • Janji adalah amanah yg diberikan Alloh kpd kita.
  • Sesungguhnya sebuah janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya.
  • Bentuk janji yg harus dijaga :
  1. Amanah yg diberikan
  2. Harta benda, anak.
  • Jangan sampai satu amanah yg diberikan belum terselesaikan berpindah pada amanah yg lain.
  • Suatu amanah itu terwujud apabila telah ada akad.
  • Menjadikan amanah sebagai pola kehidupan dengan diiringi tanggungjawab.
  • Suatu amanah apabila telah ditunaikan maka kebaikanlah yg akan meliputi dan sebaliknya.
  • Suatu amanah dapat tertunaikan apabila disertao usaha.
Petikan diatas merupakan materi tausiyah yang disampaikan oleh Ust. Zulkhan Zainuri, Lc pada acara Mabit Santri DPU Daarut Tauhiid Yogyakarta Rabu 18 Juni 2014 di Musholla Al Hakim Asrama Putri Daarut Tauhiid Yogyakarta. Agenda mabit ini merupakan agenda rutin bulanan untuk memberikan motivasi dan tambahan keilmuan kepada para santri